تخلیه برخی مناطق جنوب کالیفرنیا به خاطر شدت آتش سوزی

18 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادامه آتش سوزی های جنگلی در کالیفرنیا موجب شده ساکنان مناطق جنوب شرق این ایالت منازل خود را ترک کرده و به نقاط دورتر پناه ببرند.