روش‌های جدید پزشکی قانونی برای شناسایی هویت اجساد

10 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پزشکی قانونی راه طولانی را برای تشخیص هویت جسد و یافتن علت مرگ پیموده است از روش های ابتدایی کالبد شکافی تا استفاده امروزه از دی ان ای و بانک ها ی اطلاعاتی انگشت نگاری.