اعتراضات خیابانی پس از رأی هیئت منصفه دادگاه یک مامور پلیس در فرگوسن

04 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رای هیئت ژوری ویژه، باعث تظاهرات و اعتراضات زیادی در شهر فرگوسن در ایالت میسوری شده است. تقریبا پنجاه روز پیش، جوان سیاهپوست هجده ساله ای بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط پلیس فرگوسن کشته شد، و هیئت ژوری ویژه،به دلیل فقدان مدارک کافی، از اعلام جرم علیه پلیس سفید پوست خودداری کرد.