آرامش در فرگوسن در روز شکرگزاری

06 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز روز شکرگزاری است. خیابانهای شهر فرگوسن در ایالت میزوری آمریکا نیز به دنبال ناآرامی های دو شبانه روز گذشته آرام است.اعلام نظر هیات منصفه دایر برمنع تعقیب پلیس سفید پوست عامل کشته شدن جوان سیاه پوست این شهر را بار دیگر دستخوش تنش و ناآرامی کرده بود.