تبعیض سازمان یافته پلیس علیه سیاهپوستان در فرگوسن

13 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دادگستری آمریکا با انتشار گزارشی پلیس شهر فرگوسن در ایالت میزوری را به نقض سازمان یافته حقوق مدنی سکنه سیاهپوست آن شهر متهم کرده است.