ورود زنان به عرصه مجسمه سازی با یخ

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زنان در مجسمه سازی با یخ که تاکنون عمدتا در انحصار مردان بود شرکت می کنند. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد یک خانم کانادایی که مقیم آمریکاست و در مسابقات مجسمه سازی با یخ رقابت می کند گزارش می دهد.