استفاده از تکنیک شناسایی چهره در فرودگاه میامی برای نخستین بار

09 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آمریکا، فرودگاه میامی برای نخستین بار استفاده از تکنیک پیشرفته شناسایی کامپیوتری چهره برای تعیین هویت مسافران را آغاز کرد. مقام های فرودگاه و پلیس گمرکات کشور می گویند، بهره گرفتن از این تکنولوژی سرعت و دقت کنترل امنیتی مرزهای هوایی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.