کلاس های ورزشی فشرده برای افراد گرفتار

07 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با توجه به مشغله زیاد و برنامه های فشرده کاری روزانه، انجام ورزش های کوتاه مدت ولی سریع، با استقبال زیادی در آمریکا روبرو شده است. باشگاه های ورزشی نیز به همین منظور کلاس های ورزشی فشرده ای که تمام ماهیچه های بدن را بکار می گیرند به اعضایشان ارائه می دهند.