شرکت دارویی فایزر استفاده از محصولاتش برای اعدام محکومین در آمریکا را ممنوع اعلام کرد

25 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت عظیم دارویی فایزر می گوید، استفاده از داروهای تولید شده خود را برای اعدام محکومین ممنوع می کند. سخنگوی این شرکت روز جمعه گفت، فایزر محدودیت های تازه ای به ممنوعیت های قبلی در استفاده از محصولاتش افزوده است، تا جلوی فروش آن را به زندان ها و مؤسسات تأدیبی بگیرد.