انتقاد از سازمان های امنیتی بلژیک

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که تلاش برای یافتن مظنون دیگری در حملات مرگبار روز سه شنبه گذشته در بروکسل ادامه دارد، سازمان های امنیتی بلژیک با انتقاد گسترده جهانی روبرو هستند.