آمریکا و اتحادیه اروپا درباره ایران: اختلاف درباره راه حل، توافق درباره نگرانی‌ها

18 بهمن 1398