تازه ترین اطلاعات در باره افشای اطلاعات شخصی کاربران در فیسبوک

18 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تازه ترین اطلاعات در باره افشای نامناسب اطلاعات شخصی کاربران در فیسبوک، حاکی از آن است که دامنه اطلاعات به مشارکت گذاشته شده با شرکت کمبریج آنالیتیکا بسیار گسترده است، و مشخصات فردی بیش از ۸۷ میلیون مشترک این شبکه اجتماعی در اختیار کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته است.