گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم

22 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفارت آمریکا در اورشلیم پس فردا، دو شنبه، در شرایطی گشایش می یابد که انتظار می رود با واکنش های توام با جشن و ناآرامی در منطقه همراه شود.