گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم

22 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سفارت آمریکا در اورشلیم پس فردا، دو شنبه، در شرایطی گشایش می یابد که انتظار می رود با واکنش های توام با جشن و ناآرامی در منطقه همراه شود.