یک ماه بعد از انتخابات؛ آرای الکترال چطور به انتخاب رئیس جمهوری آمریکا می انجامد

26 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رای دهندگان آمریکایی بیش از یک ماه قبل رئیس جمهوری بعدی کشورشان را انتخاب کردند. اما بر اساس قانون اساسی آمریکا نه آرای رای دهندگان بلکه هیاتی که الکترال کالج خوانده شود می تواند رسماً رئیس جمهوری را تعیین کند.