نامزدهای دمکرات و جمهوریخواه برای شرکت در انتخابات مقدماتی در نیوهمشایر آماده می شوند

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پایان گرفتن انتخابات انجمن های حزبی در ایالت آیوا نامزدهای حزب دموکرات و جمهوریخواه توجه خود را به نیوهمپشایر معطوف کرده اند. ایالتی که روز ۹ فوریه ۲۰ بهمن صحنه انتخابات بعدی خواهد بود.