تلاش داطلبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کارزار انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی

27 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

داوطلبان ریاست جمهوری آمریکا و تیمهای انتخاباتی آنها مبارزه شان برای جلب حامیان بیشتر در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی تشدید کرده اند. رای گیری در مورد داوطلبان جمهوریخواه شنبه آینده و برای داوطلبان دمکرات یک هفته پس از آن صورت میگیرد. گزارش شهلا آراسته