ترامپ به کاخ سفید رفت، معترضان در خیابان های چند ایالت

20 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا هزاران نفر دیشب در تجمعات اعتراضی، ناباوری و حیرت خود را از انتخاب دونالد ترامپ برای احراز مقام چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا نشان دادند. این تظاهرات در بیشتر شهرها صلح آمیز بود اما، در چند شهر ، پلیس برای حفظ آرامش تعدادی از معترضان را بازداشت کرد.