انتخابات میان دوره ای آمریکا در راه است

30 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، کمتر از ۴ ماه مانده به انتخابات میان دوره ای قانونگذاران کشور، برای جلوگیری از دخالت کشورهای خارجی، وارد عمل شده اند.