سهم اقتصاد در مناظره‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

16 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که در هفته های اخیر داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا در مناظره های انتخاباتی توجه خود را به روی مهاجرت، امنیت داخلی، و مبارزه با تروریسم متمرکز کرده اند، اقتصاد آمریکا، با وجود تزریق میلیاردها دلار محرک های اقتصادی، به گفته اداره بررسی های اقتصادی، هنوز در حال بازسازی است.