کلینتون: تیم کین سیاستمداری باسابقه است که در هیچ انتخاباتی بازنده نبوده

02 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

هیلاری کلینتون، نامزد دمکرات ها برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا، تیم کین، سناتور ایالت ویرجینیا را به عنون زوج انتخاباتی خود برای معاونت ریاست جمهوری معرفی کرد. خانم کلینتون، آقای کین را سیاستمدار با سابقه ای خواند که در هیچ انتخاباتی در گذشته بازنده نبوده است.