نفوذ اسلام هراسی در تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا

06 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جردن دناری دافنر - اسلام شناس دانشگاه جرج تاون معتقد است که موج امروزی اسلام هراسی بی سابقه است. این نخستین انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در آن صنعت یا شبکه اسلام هراسی چنان نفوذی یافته که حرفهای نظریه پردازان ضدمسلمان از زبان نامزدها شنیده می شود.