تلاش های داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدت گرفته است

24 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در صحنه مبارزات انتخاباتی آمریکا برای احراز مقام ریاست جمهوری آینده این کشور، متقاضیان نامزدی هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه به تلاشهایشان برای جلب پشتیبانی رأی دهندگان ادامه میدهند. گزارش رامش راسخ