مناظره چهار جمهوریخواه؛ مجادله و کینه توزی های شخصی

14 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناظره پنجشنبه شب ۴ دواطلب باقیمانده برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواهان، آکنده از مجادله و کینه توزی‌های شخصی بود.