بازداشت ۴۰۰ معترض به "نقش پول در سیاست" در مقابل کنگره آمریکا

24 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بیش از ۴۰۰ تن از شرکت کنندگان در یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان کنگره آمریکا در روز دوشنبه، توسط ماموران پلیس بازداشت شدند. تظاهرکنندگان به "نقش پول در سیاست" اعتراض داشتند. گزارش فرهاد پولادی