در آستانه انتخابات مقدماتی کالیفرنیا، سخنرانی اوباما علیه جمهوریخواهان

13 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تازه ترین نظرسنجی های پیش از برگزاری انتخابات مقدماتی در ایالت کالیفرنیای آمریکا، این ایالت به رویارویی تنگاتنگی بین داوطلبان ریاست جمهوری از حزب دموکرات تبدیل شده است. باراک اوباما روز گذشته به کمک هم حزبیهای خود شتافت و برنامه اقتصادی جمهوریخواهان را به باد انتقاد گرفت.گزارش فرهاد پولادی