انتقاد بایدن از سخنان ترامپ درباره مسلمانان

01 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جو بایدن روز سه شنبه موضعگیری آقای ترامپ را که خواستار اجرای تمرکز امنیتی بر آمریکاییان مسلمان شده بود به باد انتقاد گرفت و آن را ناقض هدف آمریکا در فائق آمدن بر افراط گرایی دانست. گزارش فرهاد پولادی