نامزدهای انتخابات آمریکا هنوز به سیاست خارجی نپرداخته اند

08 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنرانی ها و وعده های نامزد های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با نزدیک شدن به روز رای گیری شدت میگیرد. در حالیکه مسایل نژادی و مهاجرت تا کنون در این مبارزات بصورتی پررنگ خودنمایی کرده ولی سیاست خارجی دو نامزد انتخاباتی و موضع آنها در قبال امنیت ملی کشور مواردی است که آنها عمیقا به آن نپرداخته اند