سندرز در حمایت از کلینتون: رأی دادن به نامزدهای دیگر به صلاح کشور نیست

27 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنی سندرز، سناتور دموکرات از ايالت ورمانت که به نفع هيلاری کلينتون از صحنۀ رقابت های انتخاباتی آمريکا کنار رفت، به مردم آمريکا هشدار داده تمامی تلاش خود را بر جلوگيری از پيروزی دونالد ترامپ متمرکز کنند. برنی سندرز می گويد در اين شرايط رأی دادن به نامزدهای احزاب ديگر به صلاح کشور نيست.