۴۸ روز به انتخابات: انتقادها از سازمان مالی نامزدهای انتخابات آمریکا

31 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۴۸ روز مانده تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری آمريکا و مضمون رقابت های اخیر، اکنون حول بنياد و سازمانی تمرکز دارد که دونالد ترامپ، نامزد جمهوريخواه تأسيس کرده است.