جو بایدن برای نخستین بار پیروز انتخابات مقدماتی شد؛ نگاهی به نتایج کارولینای جنوبی

11 اسفند 1398