پیروزی «جو بایدن» در انتخابات مقدماتی سه‌شنبه، او را از برنی سندرز پیش‌تر انداخت

21 اسفند 1398