همزمان با انتخابات نیوهمشایر؛ پرزیدنت ترامپ در این ایالت یک نشست انتخاباتی برگزار کرد

22 بهمن 1398