گزارش فرهاد پولادی از دومین شب مناظره دوم نامزدهای دموکرات انتخابات و اشاره آنها به ایران

10 مرداد 1398