گزارش و گفتگوی فرهاد پولادی با نامزدها و اعضای ارشد حزب دموکرات در حاشیه مناظره دوم و اشاره به ایران

11 مرداد 1398