بایدن هنوز در صدر نامزدهای دموکرات است؛ رای دهندگان درباره سن و اظهارات او نگرانند

24 مرداد 1398