رأی دادن به نامزد زن یک حزب عمده آمریکا برای نخستین بار در انتخابات سه شنبه

15 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار رای دهندگان آمریکایی می توانند به زنی رای دهند که نامزد یک حزب عمده کشور است. در حالی که برای برخی از زنان این مساله چندان اهمیتی نداردبرای برخی دیگر این یک رویداد تاریخی و مهم است.