تلاش کلینتون و ترامپ در ایالت هایی که رای دهندگان هنوز مردد هستند

01 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیشاپیش مناظره انتخاباتی دوشنبه آینده نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا فعالیت خود را بر جلب حمایت رای دهندگان ایالتهای موسوم به شناور متمرکز کرده اند. گزارش شهلا آراسته