شرط اعطای پناهندگی در آمریکا به شهروندان دیگر کشورها چیست

16 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالات متحده به کسانی که بخاطر نژاد، مذهب، ملیت و یا عقیده سیاسی اشان در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، پناهندگی اعطا میکند.