رشد اقتصادی آمریکا در سایه سقوط قیمت نفت

17 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته متشکل از ۴۸ اقتصادانان پیش بینی کرده اند رونق بازار کار و سقوط قیمت نفت به آمریکا کمک خواهد کرد تا سال آینده از سریع ترین رشد اقتصادی خود در ده سال گذشته برخوردار شود.