سرعت رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ در آمریکا

02 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرعت رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته بی سابقه است. تحلیل گران این رشد اقتصادی چشمگیر را که بالاتر از برآوردهای قبلی است ، ناشی از افزایش مصرف و سرمایه گذاری شرکت ها می دانند