کاهش رشد اقتصاد جهانی و شکوفائی اقتصادی آمریکا

07 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه اقتصاد جهانی همچنان به سیر نزولی و کاهش رشد خود ادامه میدهد، به گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری از یک اقتصاد با ثبات به یک اقتصاد شکوفا و توانمند مبدل شده است.