اهمیت توافق تجاری آمریکا با مکزیک و کانادا؛ توضیح خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید

10 بهمن 1398