نظرسنجی: سه چهارم مردم آمریکا معتقدند این کشور بزرگترین نیروی نظامی و اقتصادی جهان است

08 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

براساس پژوهشی که مرکز تحقیقاتی پیو در زمینه طرز تفکر و برداشت مردم آمریکا نسبت به وضعیت اقتصادی و نیروهای نظامی این کشور انجام داده است، نزدیک به سه چهارم از آمریکاییان براین باورند که آمریکا بزرگترین نیروی نظامی و اقتصادی در جهان را دارد.