با تغییراتی در قانون، هزاران مجرم خرید و فروش مواد مخدر در آمریکا از زندان آزاد می شوند

25 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با توجه به تغييراتی که در قوانين جزايی آمريکا در ارتباط با برخی از زندانيان متهم به خريد و فروش مواد مخدر بوجود آمده، ايالات متحده در تدارک انجام اقدامی بزرگ در تاريخ ساختار جزايی خود است.