پیوند دست‌های یک کودک در فیلادلفیا با موفقیت انجام شد

08 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جراحان بیمارستان کودکان فیلادلفیا دست‌های یک کودک را به بدن کودی که هر دو دستش قطع شده بود پیوند زدند. این عمل با موفقیت انجام شده است.