قیمت سهام در بازارهای سهام آسیا کاهش یافت

26 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با کاهش قیمت نفت، قیمت سهام در بازارهای سهام آسیا هم کاهش یافت. بورس بازان و صاحبان سرمایه در سراسر جهان هنوز واکنش قابل توجهی به این قیمت ها نشان نداده اند. به نظر می رسد همه در انتظار آمارهای مربوط به عملکرد اقتصاد آمریکا هستند، که اواخر این هفته منتشر می شود.