عدم استقبال آمریکایی ها از سکه یک دلاری

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آمریکایی ها کماکان اسکناس های یک دلاری را به سکه های یک دلاری ترجیح می دهند. سکه یک دلاری مدت هاست که در دسترس عموم قرار گرفته اما مردم اشتیاقی برای استفاده از آن نشان نمی دهند.