عدم استقبال آمریکایی ها از سکه یک دلاری

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکایی ها کماکان اسکناس های یک دلاری را به سکه های یک دلاری ترجیح می دهند. سکه یک دلاری مدت هاست که در دسترس عموم قرار گرفته اما مردم اشتیاقی برای استفاده از آن نشان نمی دهند.