نمایشگاه یادگاریهای والت دیزنی قبل از حراج

15 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یادگاریهای مربوط به والت دیزنی تقریباً یکماه پیش از اینکه به حراج گذاشته شوند در گالری در شهر شرمن اوکس کالیفرنیا به نمایش عمومی در آمده اند. حراجی که برای گردآورندگان در هر گوشه جهان با هر بودجه ای قابل دسترسی است.