افزایش تولیدات در صنعت مد با بهره گیری از فناوری دیجییتال

30 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سالهاست که محصولات جین در کشورهای خارج از ایالات متحده و با استفاده از شیوه های دستی یا اتوماتیک تولید می شوند. اکنون صنعت مد برای سرعت بخشیدن به تولید به فناوری دیجیتال روی آورده اند.