بحران هجوم مهاجران غیرقانونی خردسال به آمریکا

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالات متحده اولین گروه کودکان مهاجر را که از کشورهای آمریکای مرکزی مرزهای جنوبی و بطور غیرقانونی وارد خاک آمریکا می شوندبه کشورهایشان بازگرداند. باراک اباما در پی نگرانی های بشردوستانه ناشی از سیل مهاجران خردسال غیرقانونی به آمریکا وعده داد روند بازگرداندن این افراد به کشورهایشان تسریع بشود.